Това  е непреодолимо пристрастяване към някакво вещество (например алкохол, никотин, наркотик) или към някаква дейност (например преяждане, хазарт, идеален външен вид). Пристрастяването  възниква  в резултат на физическа или емоционална зависимост.

Обикновено пристрастяването е процес, който се развива с времето. Зависимостта може да се разглежда и като продължаване употребата на вещество или извършването на дейността, въпреки негативните последствия, свързани с тях. Удоволствието и насладата, които са изпитани първоначално, при продължителна употреба на веществото или дейността, води до необходимост от употребата им, за да се възвърне нормалното състояние.

Най-разпространените видове зависимости са:

 • Зависимост от психоактивни вещества (ПАВ). Една от най-разрушителните видове. За ПАВ се приемат наркотици, токсини, алкохол, т.е. вещества, които въздействат на нервната система;
 • Компютърна зависимост;
 • Хазартна зависимост;
 • Емоционална зависимост;
 • Сексуална зависимост.

Какви са признаците и симптомите на пристрастяването


Когато разглеждат симптомите на пристрастяването, много хора смятат, че поведението на зависимия всъщност е жадуване или лош навик. Но навик можем да наречем състояние, в което личността има контрол над поведението си и евентуалната употреба (на вещества), докато при пристрастяването контролът липсва или е ограничен. Всяка зависимост е свързана с редица признаци и симптоми, които могат да са във физическата или психичната сфера.

Най-често срещаните физически симптоми са:

 • изпотяване;
 • ускорен пулс;
 • треперене на цялото тяло или крайниците;
 • мускулно напрежение;
 • затруднено дишане;
 • гадене, повръщане, диария;

Най-често срещаните психологически симптоми са:

 • усещане за неконтролируема жажда;
 • завишени нива на тревожност;
 • панически атаки;
 • депресивни състояния, гняв и срам;
 • ненужно и необмислено рисково поведение;
 • смущения в съня или безсъние;
 • обсесивно-компулсивни признаци;
 • раздразнителност и параноя;

Други индикатори, които подсказват, че индивидът страда от пристрастяване, включват хаос в сферата на взаимоотношенията, влошаване на представянето в работния процес, отсъствия от работа/училище и финансови проблеми.

При наличие на 3 или повече от гореописаните групи симптоми, които са се проявили едновременно през последната една година, бихме могли да имаме съмнение за зависимост. Такава диагноза обаче може да се постави единствено от психиатър.

Казано накратко, зависимостта е заболяване с хронично-рецидивиращ характер на протичане, което предизвиква трайни промени в мозъчната биохимия. Това означава, че излекуването може да се случи без, с един или с няколко рецидива (връщане към употребата). Много е важно на зависимите да се гледа като на хора, които имат нужда от помощ и лечение.

Източници:

„Злоупотреба и зависимост от психоактивни вещества“, Игор Куценок, Георги Димитров

„Международна статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето“, Световна здравна организация

harleytherapy.co.uk