Според  Journal of Addiction Nursing музиката и изкуството имат много предимства за хората, които се борят със зависимости. Чрез тях не само се осигуряват положителни резултати от лечението, но предоставят възможност  за неформални, алтернативни  начини на изразяване.

За де се включи всеки желаещ в подобна терапия, не е необходима специфична квалификация  в музикално или артистично отношение, тъй като фокусът е върху процеса на създаване и емоционалните реакции на акта на създаване на произведение на изкуството или музика.