Проектът Здраве за бъдещето

Основната цел на проекта е създаване на условия за превенция и насърчаване на преодоляването на зависимости към алкохол и вредни храни сред младите хора.

Според различни експертни проучвания, за младите хора е характерен стремежът да се избяга от проблемите и от всичко, което причинява дискомфорт и в не малко случаи, за да се преборят с трудностите и неуспехите, те прибягват към употребата на алкохол и развиват  различни видове зависимости, като наркотици,  хазарт, компютърни игри, интернет и вредни храни. Различните зависимости водят до самоизолация, депресивни състояния, липса на социален контакти, което от своя страна води до нарушаване на качеството на живот сред младите хора и ограничаване на техните бъдещи перспективи, като членове на гражданското общество.

Основно средство за борба с вредните зависимости е превенцията – чрез организиране на кампании за последиците им върху човешкия организъм; осигуряване на достъп на младите хора до програми, насочени към свободното време.

Проектът ще стимулира изграждане на социално отговорно поведение чрез информиране на младите хора за последствията от консумацията на алкохол и вредни храни.  Ще насърчи личностното израстване, социализацията, позитивното мислене и грижата за себе си, посредством развитието на различни хобита и дейности и интереси, като превенция на различните форми на зависимост от вредни храни и алкохол срад младите хора. Ще повиши на информираността за последствията от консумацията на вредни храни и алкохол на младежите чрез прилагане на комплекс от мерки.

Основната цел ще бъде постигната чрез изпълнение на следните дейности:

-Организиране и провеждане на фотографска изложба;

-Изработка и разпространение на информационен справочник;

-Изработка и излъчване на мотивационен радио клип;

-Създаване на Фейсбук мрежа от заинтересовани страни;

-Създаване на дигитална среда за  самообучение в сферата личностното израстване, социализацията, позитивното мислене и грижата за себе си, посредством развитието на различни хобита и дейности и интереси и превенция срещу зависимостите от алкохол вредни храни. Проектът ще съдейства за осъществяване на ефективна превенция на представителите на целевата група срещу различните зависимости с акцент върху вредните храни и алкохола. Изпъленнието на дейностите ще допринесе за  въвличането на младежите в порблематиката и ще повиши тяхната ангажираност към темата.

Проект “ Здраве за бъдещето “ се изпълнява от СНЦ М.О.С.Т.с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2021 година, по Направление 3 към Министерство на младежта и спорта.
Номер на договор: 25-00-16/18.03.2021. Стойност на договора: 45232 лева.
Основната цел на проекта е създаване на условия за превенция и насърчаване на преодоляването на зависимостите сред младите хора, чрез личностното израстване, социализацията, позитивното мислене и грижата за себе си, посредством развитието на различни хобита и дейности и интереси.
Контактна информация: vasil.stoykoff@gmail.com
Съдържанието на документа е отговорност на СНЦ М.О.С.Т. и ММС не отговаря за начина на използване на информацията