Всяка форма на зависимост оказва влияние върху различни аспекти от живота ни. Някои от тях са толкова разпространени и „внедрени” в ежедневието ни, че са се превърнали в естествена част от живота ни и човек дори да не си дава сметка колко силно е влиянието им.

Всяка форма на зависимост е  проблем както за самия човек, така и за неговите близки. Зависимият човек изпитва  неудовлетворение, недоверие и обида. Той губи възможността  да упражнява контрол над своите импулси, както и да изпитва удоволствие, което не свързано със зависимостта. Състоянието е съпроводено с отрицание, неглижиране на проблема и намиране на рационални обяснения, които да дадат отговор на страховете на близките и да подсилят измамното усещане за възможности за контрол. Този защитен механизъм не позволява да бъде направена реална преценка и опит за корекция и промяна на поведението.