Иновативно представяне на зелените пространства в столицата чрез съвременни дигитални технологии

Парковите пространства в големите градове са от ключово значение за поддържане на качеството на въздуха. Град София се отличава с богато разнообразие на зелени площи, които го нареждат пред градове като Лондон, Прага и Париж. Те са представени по атрактивен начин чрез проект „Тайните градини на София“. Основната цел на проекта е да насърчи опазването на околната среда и повиши ангажираността в тази сфера, посредством популяризирането на зелени пространства в София, оказващи въздействие върху чистотата на въздуха, с помощта активно използване на съвременните информационни и комуникационни технологии. Проектът включва изработване на дигитална платформа: secret-gardens.eu с информационно-образователни материали, виртуална разходка и аудио наръчник с атрактивни за жителите и посетителите на града локации.

Проект „Тайните градини на София“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община- Програма „Европа“ 2022 от СНЦ М.О.С.Т.

Неизвестни факти за София разказани в подкасти

Истории, легенди и неразказани фактизаслабо известниградски пространствапредставени чрез 15 подкаста е една от основните дейности по проект „Чуй София“. Основната цел на проекта е да допринесе за иновативното и дигиталното представяне и популяризиране на непопулярни, но значими исторически и културни забележителности на София, посредством подкасти – аудио файлове достъпни за автоматично сваляне или слушане от Интернет. Дейностите по проектасъздадават предпоставки за опознаване и затвърждаване на столицата като притегателен исторически, културен и туристически център. Те включват и разработване на дигитална платформа и гайд в електронен и печатен вариант с локации и информация за различни обекти на територията на града. Преоткрийте духа на София и се потопете в отминали времена на: voiceofsofia.net.

Проект “Чуй София” се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2021 от СНЦ Талантс.